پنجشنبه ١٣٩٦/٩/٢    EN

EDO

 دفتر توسعه آموزش (EDO ) دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان:

 

 مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO ) :
 
 
دکترعصمت نوحی 
 
درجه علمی :
کارشناسی ارشد  آموزش پزشكي
دکتري پرستاري

مرتبه علمی :استاديار
 

به دنبال تشكيل مرکزمطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه( (EDC) و نيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در روش هاي آموزش ،یادگیری، ارزشيابي ، برنامه ریزی آموزشی و ساير امور مربوطه، دفتر توسعه آموزش (EDO ) به عنوان  اولین واحد توسعه در دانشکده ها، در سال 1383 در دانشكده پرستاری مامایی رازی کرمان با مسئوليت خانم عصمت نوحی تشكيل شد و تا کنون در راستای اهداف توسعه دانشگاه فعالیت نموده است.

 

اعضاء دفتر توسعه آموزش (EDO ) دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان:

 آقایان دکتر مسعود ریانی ، منصور عرب،دکتر فرخ اباذری، خانمها دکتر سکینه سبزواری،ژیلاسلطان احمدی، دکتر عصمت نوحی،دکتر بتول تیرگری،حکیمه حسین رضایی، کبری علیدوستی،معصومه رشیدی نژاد،زهرا غضنفری مقدم،منوره اتقایی،منصوره عزيز زاده فروزي،ام سلمه رودي،دکتر م‍‍ژگان تائبي،دکتر بتول پور ابولي و سکينه ميري،طاهره رمضانی.

 

كميته هاي EDO دانشكده پرستاری مامایی رازی

كميته هاي زير در واحد EDO دانشكده به ترتيب زير تشكيل و در انجام امور زير فعاليت داشته است:

 

1 كميته برنامه ريزي آموزشي

اعضاء کمیته :

 خانم حسین رضایی، آقای دکتر ریانی ، خانم فروغ عامری،خانم دکتر نوحی


اهداف و فعالیتهای
کمیته برنامه ريزي آموزشي

 

·        پيگيري ارائه طرح درس( Lesson plan)

·        پيگيري تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي( Course plan) توسط اعضاء هيئت علمي و گروههاي آموزشي

·        مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

·        پيگيري تدوين و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده

·        پيگيري تدوين و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده

 

 

2 كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم :

 اعضاء کمیته :

خانم دکتر نوحی  و خانم علیدوستی و خانم دکتر پورابولي و خانم دکتر تائبي

اهداف و فعالیتهای کمیته كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم

 

·        نيازسنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه

·        شناسايي روزآمد نيازهاي آموزشي

·        تعيين اولويت هاي برنامه هاي آموزشي، تهيه فهرست موضوعات آموزشي

·          نيازسنجي آموزشي اعضا ء هيئت علمي، همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي

·        توسعه ي توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش

 

 

3 كميته ارزشيابي

اعضاء کمیته : خانم دکتر سبزواری ، آقای عرب ، خانم غضنفری ، خانم علیدوستی ، خانم سلطان احمدی و خانم رودي

اهداف و فعالیتهای كميته ارزشيابي

 

·        پيگيري و همکاری در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخص هاي ارزشيابي مناسب

·        پيگيري و همکاری در ارزشيابي مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

·        پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

·        پيگيري ، تهيه و باز نگری log book دانشجویان پرستاری و مامایی

 

 

 4 کمیته تکنولوژی آموزشی

اعضاء کمیته :

آقاي مهندس قاضي زاده ، آقای دکتر اباذری ، آقای دکتر ریانی و خانم رودي

اهداف و فعالیتهای کمیته تکنولوژی

 

·        اطلاع رساني در زمينه ي سايت و ارتباطات آموزشي

·        پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش مجازی

·        پيگيري و تهيه امکانات و وسایل کمک آموزشی مناسب

 

 

5-کمیته پژوهش در آموزش

اعضاء کمیته : خانم دکتر سبزواري ،خانم دکتر نوحی  و خانم عليدوستي،خانم ميري،آقاي عرب

اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

·         تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

 ·        تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

·         معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط

·         تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

·         تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

6- کمیته استعداد درخشان

اعضاء کمیته : خانمها دکتر تیرگری ،فروغ عامري،عليدوستي،سلطان احمدي،حسين رضايي،دکتر پورابولي

 اهداف و فعالیتهای کمیته استعداد درخشان

·        پیگیری تقاضا ها ونیازهای دانشجویان استعداد درخشان

·        تدارک و تشویق و ترغیب دانشجویان

·        استفاده بهینه از توانایی دانشجویان در بخش های مختلف EDO

گزارش دانشجویان برتر

منوی اصلی