۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
تعیین نیازها و چالش‌های مشاوران در مشاوره بلوغ دختران در مدارس

مشاور گرامی

ضمن عرض سلام و تشکر از همکاری شما، احتراما پرسشنامه ای را که ملاحظه می فرمایید با هدف «تعیین نیازها و چالش‌های مشاوران در مشاوره بلوغ دختران در مدارس» تهیه و تنظیم گردیده است. بدیهی است که میزان اعتبار نتایج این پژوهش به میزان دقت و توجه شما در تکمیل پرسشنامه بستگی دارد. لذا خواهشمند است به سوالات مطرح شده با حوصله و بر اساس شرایط واقعی پاسخ دهید تا شما نیز در بهبود و ارتقا سطح کیفی مشاوره سهیم باشید. اطلاعات شخصی پاسخنامه های شما صرفا جهت انجام پایان نامه استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ فرد، گروه یا سازمانی قرار داده نخواهد شد و محرمانه خواهد ماند.

پرسشنامه زیر در دو بخش طراحی گردیده است. بخش اول مربوط به اطلاعات فردی و بخش دوم مربوط به سوالات اصلی می باشد.

راجع به پرسشنامه هر سوالی داشته باشید با این شماره  09134418499  تماس بگیرید.

 

سن : *
 
وضعیت تأهل : *

میزان تحصیلات : *
محل سکونت : *
 
شهرستان : *
 
عنوان شغل : *
 
مدت سال های اشتغال به کار ..... سال : *
 
مدت سال های اشتغال به کار .... ماه : *
 
تعداد مدرسه ای که خدمت نموده اید : *
 
ناحیه مدرسه ای که در آن شاغل هستید : *

مقطع تحصیلی کاری : *

آیا از شغل خود رضایت دارید : *

نوع مدرسه : *

نوع استخدام : *ساعات کاری از ساعت ..... تا ساعت ..... : *
 
درآمد نسبی ماهیانه : *آیا تجربه مشاوره در مدارس را دارید : *

تعداد دوره های مشاوره ای که شرکت نموده اید : *
 
عنوان دوره های مشاوره ای که شرکت نموده اید نام ببرید : *
 
تعداد دانش آموزان تحت پوشش شما ...... نفر : *
 
مدت زمان مشاوره برای هر دانش آموز به طور متوسط ..... دقیقه : *
 
تعداد کل دانش آموزان مدرسه: ..... نفر : *
 
آیا تجربه غیر از مشاوره دارید : *

فر صت ناکافی جهت ارائه مشاوره بلوغ به دانش آموز به دلیل حجم کاری بالا و عدم تناسب تعداد دانش آموزان با تعداد مشاوران مدارس : *
ناکافی بودن امکانات و فضای لازم جهت ارائه مشاوره : *
محدودیت منابع مالی جهت برگزاری کارگاه ها و برنامه های مشاوره ای برای مشاوران و دانش آموزان : *
تناسب نداشتن تخصص مشاوران با شغل مشاوره : *
عدم وجود شبکه ارتباطی بین مشاوران و متخصصان بهداشت روان خارج از مدرسه جهت ارجاع : *
انجام کارهایی به جز مشاوره توسط مشاور در مدرسه : *
وابستگی به روش های سنتی و استفاده ی محدود از روش های نوین آموزشی در مشاوره : *
فرهنگ سازی ناکافی جهت شناخت نقش و هویت حرفه ای مشاوران به جامعه : *
مشخص نبودن هویت حرفه ای و شرح وظیفه مشاوران در مدارس : *
مشخص نبودن مسیر انتقال انتقادات و پیشنهادات مشاوران به مراجع بالاتر : *
فقدان دستورالعمل مشخص و یکپارچه جهت اجرای آموزش دوران بلوغ در مدارس : *
فقدان دستورالعمل مشخص برای مشاور جهت واکنش در موارد خاص (مانند خشم، اضطراب، افسردگی و سایر رفتارهای پر خطر) : *
بهره گیری ناکافی از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه بلوغ توسط مشاور : *
توجه ناکافی به عوامل تاثیرگذار بر رفتار نوجوان در سن بلوغ توسط مشاور : *
توجه ناکافی به میزان آگاهی نوجوان از مسائل فردی و اجتماعی توسط مشاور : *
توجه ناکافی به برنامه های مبتنی بر پیشگیری بر اساس ویژگی های فردی : *
نیاز به برگزاری دوره های آموزشی در ابتدای ورود و ضمن خدمت کاربردی مشاور در مدارس : *
نیاز به آموزش تخصصی لازم به مشاوران در حد بین المللی و براساس علوم جدید : *
استفاده کم از روش های تیمی برای مشاوره دانش آموزان : *
اختیارات ناکافی و سردرگمی مشاوران در ارائه فعالیت خود و دخالت سایر اعضا مدرسه در امور مربوط به مشاور : *
محدودیت های سازمانی در ارائه مشاوره های فردی، خانوادگی، جنسی و... : *
عدم تفکیک مشاوران بر اساس تخصص آنها (تحصیلی، آموزشی، روانی، بلوغ و...) : *
توجه ناکافی والدین به نیازهای دوران بلوغ دانش آموز : *
عدم اجرای برنامه های مشاوره ای متناسب سن دانش آموزان : *
عدم وجود برنامه ای سازمان یافته جهت نیازسنجی مشاوران در زمینه آموزش زمان بلوغ : *
نظارت و ارزیابی ناکافی مستمر و ساختارمند بر عملکرد مشاوران : *
آگاهی ناکافی مشاوران در حیطه نیازهای جسمی و روانی دوران بلوغ : *
آگاهی ناکافی مشاوران در چگونگی برخورد با مشکلات دانش آموزان و خانواده های آن ها : *
آگاهی ناکافی مشاور نسبت به مسائل روز جامعه و نحوه برخورد با آن ها (مانند استفاده از فضای مجازی، مسائل جنسی، خشونت علیه زنان...) : *
توافق کم والدین با اولیا مدرسه در مورد زمان مناسب شروع آموزش و نحوه برخورد با دوران بلوغ نوجوان : *
اهمیت بیشتر والدین به مشاوره تحصیلی نسبت به مشاوره جسمی، روانی و اجتماعی بلوغ : *
تمایل بیشتر والدین جهت مراجعه به مراکز مشاوره خارج از مدرسه : *
مهارت ناکافی مشاور نسبت به انواع روش و رویکردهای مشاوره ای و اتخاذ نوع مناسب آن ها : *
مهارت ناکافی در استفاده از تست های مشاوره ای و تفسیر آن ها : *
مهارت ناکافی مشاور در ایجاد انگیزش دانش آموز بر لزوم شرکت در برنامه مشاوره ای : *
تجربه ی ناکافی در ارائه ی مشاوره : *
سواد رایانه ای ناکافی مشاوران : *
توجه کم دانش آموز به توصیه های مشاور : *
اطلاعات ناکافی دانش آموز در مورد نقش و هویت حرفه ای مشاور : *
اطلاعات ناکافی و نادرست دانش آموز نسبت به مسائل جسمی، روانی و اجتماعی دوران بلوغ : *
اعتماد ناکافی دانش آموز به مشاور برای حل مسائل : *
اعتماد ناکافی والدین دانش آموز به مشاور برای حل مسائل : *
حمایت ناکافی مسئولین و اولیا مدرسه در تسهیل خدمات مشاوره ای : *
نیاز به فضای دوستانه و بدون تهدید بین اعضا مدرسه، والدین و دانش آموزان در ارائه مشاوره : *
نیاز به همکاری های بین سازمانی در برخورد با آسیب ها در مدارس : *
سلامت روان ضعیف مشاور در برخورد با مسائل : *
عدم تناسب ویژگی های شخصیتی-اخلاقی با ماهیت شغلی مشاور : *
نگرش منفی مشاوران نسبت به نقش و هویت حرفه ای خود : *
رضایت شغلی و انگیزه ناکافی مشاوران : *
تعهد ناکافی مشاور نسبت به آموزش دوران بلوغ : *
پایبند نبودن به اخلاق حرفه ای در مشاوره (رازداری،حریم خصوصی) : *
نیاز به نهادینه شدن صحیح هویت جنسی و جنسیتی توسط خود مشاور(شرایط بلوغ خود مشاور، تابوهای جنسی – فرهنگی و ... ) : *
در نظر نگرفتن تفاوت های فرهنگی و سبک زندگی دانش آموزان و خانواده ها در ارائه ی مشاوره : *
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *