۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
افسردگی پس از زایمان ادینبورگ1
1. شماره تماس : *
 
2. من می توانم بخندم و جنبه های خنده دار چیزها را ببینم : *3. من همیشه منتظر وقایع شادی آور هستم : *4. وقتی چیزها بر وفق مرادم نیست بی دلیل خودم را سرزنش می کنم : *5. بدون دلیل موجه مضطرب و نگران هستم : *6. بدون دلیل خوبی احساس ترس و وحشت دارم : *7. مسائل و مشکلات بیش از حد توان من هستند : *8. آنقدر غمگین هستم که به سختی می توانم بخوابم : *9. من احساس غم و درماندگی می کنم : *10. از شدت ناراحتی گریه می کنم : *11. فکر خودکشی به ذهنم می آید : *تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *