۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

جشن پایان سال 97 و آغاز سال 98 دانشکده پرستاری با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان