۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

 

برگزاری ماراتن علمی به همت انجمن دانشجویی پرستاری

 

این ماراتن به همت انجمن علمی پرستاري رازی، هماهنگ با ميثاق همگانی انجمن های علمي پرستاری کشور، در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشکده پرستاری و مامایی رازی برگزار گردید. لازم به ذکر است که علاقمندان رشته های پرستاري،هوشبري،اتاق عمل و فوریت های پزشکی می توانستند اعلام رقابت کنند. 

در اين آزمون بالغ بر ۳۰ نفر به رقابت پرداختند که از این ميان؛ "آقای مهدی علينژاد مطلق،عنوان مقام اول" و "خانم زکيه نامجو مقام دوم" و "خانم فاطمه ميرزاحسيني مقام سومي"  رو از آن خود کردند. 

با آرزوی موفقیت و تبريک ویژه به هر سه این عزیزان، ماراتن علمی انجمن علمی پرستاری رازی