۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

نتایج آزمون آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

باعث افتخار است که در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 نفر از دانشکده پرستاری و مامایی رازی در جایگاه های دعا و مناجات خوانی، رشته تحقیق و ترتیل به ترتیب ذیل موفق به کسب رتبه شده اند.