۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

کارگاه آموزشی عفونت های زنان در مورخ 98/03/19 روز یکشنبه از ساعت 8 الی 10 صبح در سالن مداح برگزار گردید.