۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

سرکار خانم دکتر مهدی پور

مدیر گروه محترم داخلی جراحی

انتخاب شایسته شما رو به عنوان عضوی از جامعه بزرگ نظام پرستاری تبریک عرض میکنیم. موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم