۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

 

فرآیند سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری آغاز گردید.

سیزدهمین جشنواره شهید مطهری همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای 27 لغایت 29 فروردین ماه 1399 در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

آیین نامه جشنواره، راهنمای حیطه ها، فرم ارسال فرایند و همچنین شیوه نامه داوری فرایندها به پیوست تقدیم می شود.  

 

 

سایت فارسی همایش به نشانی http://ichpe.org آماده پذیرش خلاصه مقالات کلیه علاقه مندان تا 5 آذرماه 1398 است