۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

کمیته استعدادهای  درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی در نظر دارد اولین جشنواره خلاقیت را در زمینه های هنری، فرهنگی، علمی و پژوهشی برگزاز کند تمامی علاقمندان در همکاری جشنواره می توانند حداکثر تا پایان شهریوره ماه 98 به خانم خراسانی عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده مراجعه نمائید.