۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

برگزاری کارگاه متدولوژی تدریس ویژه دانشجویان دکتری در تاریخ 29 و 30 تیرماه 98 در سالن دفتر مرکزی دانشگاه برگزار می شود.