۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان: تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانیهای زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 98

 

استاد راهنما : خانم کتایون علیدوستی

 

استاد مشاور: دکتراحمدی، خانم حدیث شاه رحمانی، دکتر یونس جهانی

 

داور داخلی: خانم فهیمه خراسانی

 

داور خارجی: دکترخدابنده

 

دانشجو: زهرا سلاجقه  

                                                                                                                                                                                                                        

رشته: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 96         

                                                                                                                                                                                   

روز: دوشنبه                       مورخ: 1398/08/26                        ساعت: 10:00

 

محل: سالن مداح