۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان: بررسی تاثیر کاربرد کیسه ی یخ بر علائم حیاتی و درد ناحیه ی فمور بیماران مبتلا به سکته ی قلبی تحت مداخله ی کرونری از طریق پوست در بیمارستان شفا سال 1397

 

استاد راهنما : دکتر بتول تیرگری، خانم منصوره عزیز زاده فروزی

 

استاد مشاور: دکتر مهدی سالاری، دکتر یونس جهانی

 

داور خارجی: دکترمعصومه غضنفرپور

 

داور داخلی: دکتر ام سلیمه رودی

 

دانشجو:  شیما سخنور                                                                                                                                                                                                                                                      

رشته: پرستاری داخلی جراحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

روز: دوشنبه                       مورخ: 1398/08/27                        ساعت: 10:00

 

محل: سالن مداح