۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان: بررسی گرایش به تفکر انتقادی و ارتباط آن با تعهد حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان­های علوم پزشکی جیرفت در سال 1398

 

استاد راهنما : گلناز فروغ عامری/ دکترجمیله فرخزادیان

 

 

استاد مشاور: دکتر صدیقه خدابنده

 

داور داخلی: دکتر ایرانمنش

 

داور خارجی: دکتر منگلیان

 

دانشجو: مهتاب الله توکلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

رشته: پرستاری سلامت جامعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

روز: سه شنبه                       مورخ: 1398/10/24                        ساعت: 12

 

محل: سالن مداح