۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

به اطلاع کاربران محترم می رساند به منظور دسترسی آسان و مطالعه کتابها و رمان های خواندنی جهان و ایران، هر هفته متن کامل و به همراه چکیده یک کتاب و معرفی مختصر نویسنده کتاب در وب سایت کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی رازی در قسمت " معرفی کتاب" قرار می گیرد.