۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

 

کارگاه اعتبار بخشی شنبه 4 آبان ماه ساعت 12  با سخنرانی دکتر سبزواری در سالن مداح برگزار می گردد.