۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

جلسه هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی منطقه ای گروه (ب) شامل مناطق آمایشی 5،8،9 در محل خانه دانشگاه روز چهارشنبه 98/8/29 برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر خزائلی قائم مقام معاونت آموزشی و رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه، ضمن خیر مقدم به اعضای بورد، حمایت دانشگاه را از دانشکده و تصمیمات مربوطه به بورد پرستاری اعلام نمودند. سپس با حضور اعضای بورد دستور کار جلسه بررسی و نظرات تخصصی ارائه شد و برنامه ریزی عملیاتی جهت برنامه های مطرح شده صورت گرفت. همچنین بعد از ظهر چهارشنبه و صبح پنج شنبه 98/8/30 بازدید از دانشکده و نشست با اعضای هیئت علمی انجام شد .