۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

 کارگاه روان سنجی سه شنبه مورخ 98/08/28 با حضور دکتر رعایی ساعت 12-8 در سالن مداح دانشکده برگزار گردید.