۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

سومین جلسه اخلاق حرفه ای با حضور رئیس، معاونین و مدیر گروه های دانشکده مورخ 98/09/09 در سالن مداح برگزار شد.