۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

سرکار خانم دکتر معصومه غضنفرپور

 

انتخاب شایسته شما بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1398 را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

 

سرکار خانم دکتر پروین منگلیان

 

انتخاب شایسته شما بعنوان پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات پرستاری در سال 1398 را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.