۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

سرکار خانم دکتر بتول تیرگری

 

انتخاب شایسته شما بعنوان پرستار برتر دانشکده در سال 1398 را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.