۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

سرکار خانم دکتر بتول تیرگری

 

انتخاب شایسته شما بعنوان پرستار برتر دانشکده در سال 1398 را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.