۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی در تاریخ 98/11/16 در سالن مداح دانشکه پرستاری برگزار می شود .