۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

کارگاه ارزش آفرینی در حوزه پرستاری یکشنبه مورخ 98/12/04 ساعت 12:30 ساختمان یاس کلاس 101 برگزار می گردد