۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

 

سرکار خانم دکتر معصومه غضنفرپور

 

 

انتخاب شایسته شما بعنوان ماما برتر دانشکده در سال 1399 را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.