۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان: بررسی تاثیر یادآور الکترونیک بر مراقبت فراموش شده در پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398

 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر باقریان - خانم دکتر نعمت الهی

 

استاد مشاور :  سرکار خانم عزیززاده فروزی – سرکار خانم دکتر بآتریس کالیش  

 

داور داخلی: سرکار خانم دکتر مهدی پور

 

داور خارجی: سرکار خانم دکتر ایمانی

 

دانشجو: فرشته بهرامی                                                     

   

رشته:  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان              

 

روز: سه شنبه                       مورخ: 1399/10/09                        ساعت: 10:00

 

از طریق لینک: کلاس مجازی 410