۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

عنوان: بررسی تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی(MBSR)  بر میزان قند خون و استرس ادراک شده در زنان باردار با دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرسیرجان در سال 1398

 

 

استاد راهنما : خانم کتایون علیدوستی / دکتر معصومه غضنفرپور

 

 

استاد مشاوره : دکتر عاطفه احمدی / دکترتانیا دهش / دکتر مژگان سنجری

 

 

داور داخلی: خانم فهیمه خراسانی

 

 

داور خارجی: خانم گلناز فروغ عامری

 

 

دانشجو: زینبه مسلمی زاده                                                    

   

 

رشته: مشاوره در مامایی                                                                                                

 

روز: چهارشنبه                      مورخ: 1399/11/08                        ساعت: 12:00

 

 

از طریق لینک: کلاس مجازی 410