۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

گروه مامایی برگزار می نماید.

 

 

وبینار " وبینار افزایش رضایت زناشویی 

 

 

 

سخنران: دکتر علی بهرام نژاد

 

 

تاریخ برگزاری : 99/10/22

 

 

ساعت برگزاری : 12 الی 14

 

 

لینک وبینار: http://oc.kmu.ac.ir/nursing2

 

برای دانلود وبینار ضبط شده اینجا کلیک کنید.