۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

گروه پرستاری مراقبت های ویژه برگزار می نماید

 

 

وبینار"بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و خستگی با فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1399

 

 

 ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برای عموم افراد آزاد است

 

 

مدرس: فاطمه اثنا عشریه

 

 

استاد مربوطه: دکتر پروین منگلیان

 

 

تاریخ برگزاری : 99/10/27

 

 

ساعت برگزاری: 10

 

 

لینک وبینار: لینک 404