۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

گروه مامایی برگزار می نماید.

 

 

وبینار " فرزندآوری آگاهانه: تحلیل سیاستهای جمعیتی، چیستی و چرایی 

 

 

سخنران: دکتر نوذر نخعی

 

 

تاریخ برگزاری : 99/10/22

 

 

ساعت برگزاری : 19

 

 

لینک وبینار: http://oc.kmu.ac.ir/nursing2