۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير

 

اخبار و اطلاعیه ها            

 

کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
۱۳۹۹ شنبه ۲۴ خرداد
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
کارگاه اعتبار بخشی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه مدلسازی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
کارگاه سه روزه مدلسازی با نرم افزار TreeAge
کارگاه مدلسازی
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ مرداد
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد
کارگاه های توانمند سازی دانشجویان جدیدالورود در حوزه مهارتهای دانشگاهی University Skills
دانشجویان جدیدالورود
کمیته استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
کمیته استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
کمیته استعدادهای  درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
فرآیند سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
گزارش برنامه ها و فعالیتهای
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
گزارش برنامه ها و فعالیتهای یک سا ل اخیر دفتر توسعه آموزش ((EDO
گزارش برنامه ها و فعالیتهای