۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

 

اخبار و اطلاعیه ها            

 

کارگاه اعتبار بخشی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه مدلسازی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
کارگاه سه روزه مدلسازی با نرم افزار TreeAge
کارگاه مدلسازی
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ مرداد
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی
دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد
کارگاه های توانمند سازی دانشجویان جدیدالورود در حوزه مهارتهای دانشگاهی University Skills
دانشجویان جدیدالورود
کمیته استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
کمیته استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
کمیته استعدادهای  درخشان دانشکده پرستاری مامایی رازی
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
فرآیند سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
گزارش برنامه ها و فعالیتهای
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
گزارش برنامه ها و فعالیتهای یک سا ل اخیر دفتر توسعه آموزش ((EDO
گزارش برنامه ها و فعالیتهای
برگزاری کارگاه متدولوژی تدریس ویژه دانشجویان دکتری
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
برگزاری کارگاه متدولوژی تدریس ویژه دانشجویان دکتری
برگزاری کارگاه متدولوژی تدریس ویژه دانشجویان دکتری
کارگاه آموزش به بیمار در سالن آموزش مداوم
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين
کارگاه آموزش به بیمار در سالن آموزش مداوم
کارگاه آموزش به بیمار در سالن آموزش مداوم