۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

آدرس ایمیل

فرشته کویری

مسئول کارگزینی

31325191

f.kaviri@yahoo.com

وحیده عرب فریدی

 کارشناس مسئول رایانه

31325137

v_arab@kmu.ac.ir

حمیده علیرمضانی

مسئول کتابخانه

31325203


raziliberary@kmu.ac.ir

سمیه تهرانی زاده

کارشناس کتابخانه

31325203

raziliberary@kmu.ac.ir

فاطمه زاهدی

مسئول اداره آموزش

31325205

-

اعظم میرشکاری

کارشناس آموزش

31325205

-

مریم پورمحمدی

کارشناس آموزش

31325205

-

مریم عبدالهی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31325449

-

زهرا مصلحی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31325449

-

مرضیه جعفری 

کارشناس حسابداری

31325336

-

فاطمه زرین نعل

کارشناس معاونت پژوهشی

31325207

-

وحیده جمشیدی

کارشناس مرکز تحقیقات

31325207

-

فرزانه نژاد محمدی

متصدی امور دفتری

31325219

-

فاطمه خراسانی

مسئول دفتر هیات علمی 

31325209

-

مریم محمدیان

مسئول پراتیک

-

-

محمد فلاح

مسئول سمعی بصری

-

-

رسول کارآموز

انباردار

31325189

-

سعادت تیرانداز

کارپرداز

31325189

-

محمدحسین کاویانی

کارشناس رایانه 31325182 hossin.kavyani@gmail.com