۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير

مسئول آموزش

 

خانم فاطمه زاهدی

رئیس اداره آموزش                                           

تلفن

31325205

فاکس

31325218

 

کارشناس اداره آموزش

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن

مریم پور محمدی

کارشناس آموزش 31325205

اعظم میرشکاری

کارشناس آموزش 31325205