۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

مسئول کتابخانه

 

حمیده علیرمضانی

رشنه: کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  

سمت مسئول کتابخانه                         

تلفن

31325203

فاکس

31325218

پست الکترونیک

raziliberary@kmu.ac.ir

 

کارشناسان کتابخانه

 

سمیه طهرانی زاده

رشته: کارشناسی فقه و حقوق اسلامی   

سمت: کارشناس کتابخانه                       

تلفن

31325203

فاکس

31325218

پست الکترونیک

raziliberary@kmu.ac.ir