۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

اعضاء کمیته

 

دکتر ام سلمه رودی

مسئول کمیته

دکتر فیروزه میرزائی

معاون آموزشی

دکتر بتول تیرگری

معاون پژوهشی

دکتر رقیه مهدی پور

مدیرگروه داخلی جراحی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر جمیله فرخ زادیان

مدیرگروه بهداشت همگانی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر سکینه سبزواری

هیات علمی

دکتر عاطفه احمدی

هیات علمی

خانم محبوبه معاذالعی

مربی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

 

 • تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

 • تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

 • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط

 • تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

 • تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 

فعالیت های کمیته پژوهش در آموزش

 

برنامه ریزی های آموزشی و میزان توفیق در اثربخشی این برنامه ها منوط به استفاده از نتایج تحقیقات علمی این حوزه است. این کمیته با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده فعالیت می کند که عمده فعالیت های این کمیته عبارتند از:

 • تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف آموزشی در دانشکده

 • نیازسنجی ژورنال کلاب های علمی مورد نیاز گروه های آموزشی دانشکده

 • ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در مورد زمینه های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه

 • برنامه ریزی ژورنال کلاب های آموزشی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

 • اطلاع رسانی در زمینه سایت های تخصصی آموزش پزشکی

 • انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهشی در دانشکده

 • تدارك امكانات كافي جهت Search مقالات

 • تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

 • تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 • اطلاع رساني در زمينه سايت ها و ارتباطات آموزشي

 • ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و ارائه طرحهاي آموزشي جهت تصويب و كارشناسي


 

برای مشاهده مقالات پژوهش اینجا کلیک کنید