۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

اعضاء کمیته

 

دکتر معصومه غضنفرپور

مسئول کیمته

دکتر بتول تیرگری

معاون پژوهشی

دکتر فیروزه میرزائی

معاون آموزشی

دکتر پروین منگلیان

سرپرست تحصیلات

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

خانم فهیمه خراسانی

مربی

خانم شهرزاد ذوالعلی

مربی

خانم حدیث شاه رحمانی

مربی

خانم نسیم شاه رحمانی

مربی

دکتر منیره السادات نعمت الهی

مربی

 

اهداف و فعالیتهای کمیته استعداد درخشان

  • پیگیری تقاضا ها و نیازهای دانشجویان استعداد درخشان

  • تدارک و تشویق و ترغیب دانشجویان

  • استفاده بهینه از توانایی دانشجویان در بخش های مختلف EDO

 

فعالیت های کمیته استعدادهای درخشان

 

رسالت واحد هدایت استعدادهای درخشان، کشف استعدادهای دانشجویان و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و هدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم می باشد.
ضروری است مسئول کمیته هدایت استعدادهای درخشان با شناسایی این دانشجویان در دانشکده و ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان، این گروه از دانشجویان را جهت دریافت تسهیلات و حمایت های مورد نیاز به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هدایت نمایند.

  • عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری

  • معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع ارشد جهت آزمون پذیرش دکتری تخصصی به واحد استعداد درخشان

  • معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد جهت آزمون دکترای تخصصی (Ph.D.) به واحد استعداد درخشان

  • معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

  • اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی در دانشکده

  • عضوگیری از میان دانشجویان فعال و علاقه مند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات

  • برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته از دانشجویان