۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

 تاریخچه  

 

مقدمه

 

گرایش روان پرستاری از سال ۱۳۶9 در دانشکده پرستاری مامایی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و راه اندازی گردیده است و  در سال 1391  به رشته  روان پرستاری تبدیل شد.

 

معرفی رشته

 

رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد. اهم این فعالیتها عبارتند از: فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی

 

فلسفه(ارزش ها و باورها)

 

 • انسان دارای کرامت، حرمت بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقای سلامت برخوردار می باشد..

 • رعایت عدالت اجتماعی حقوق یکسان با سایر بیماران در ارایه مراقبت های سلامتی به مددجویان روانی امری ضروری است.

 • حق مشارکت خانواده و مددجو در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.

 • برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در راستای تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.

 • دانش آموختگان این مقطع از توانمندیهای بالقوه خود در راستای قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود می باشند.

 

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )

 

اعضای هیئت علمی  رشته روان پرستاری در راستای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است:

 • گسترش دانش روان پرستاری

 • پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری

 • سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری

 • تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای

 

رسالت (ماموریت)

 

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته، متعهد وکارآمد در راستای ارتقاء سطح سلامت روان جامعه  با حفظ ارزشهای معنوی و کرامت انسانی ، رسالت رشته روان پرستاری را بیان می نماید . این باور خود در سه حوزه پژوهش، آموزش و بالین به شرح زیرجلوه گر است .

 

رسالت پژوهشی: توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان در بین دانشجویانرسالت آموزشی: توانمند سازی دانش آموختگان پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های مراقبتی، آموزشی و توانبخشیرسالت بالینی: تربیت نیروهای کارآمد پرستار برای ارائه خدمات روان پرستاری به تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف پیشگیری و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه روان پرستاری

 

اهداف كلي  و ویژه رشته روانپرستاری

 

 1.  تربيت نيروي انساني كارآمد (پرستار و روانپرستار) در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور
 • تربيت پرستاران كارشناس در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور
 • تربيت روانپرستاران كارشناسي ارشد در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

 • افزايش سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه براي تربيت نيروي انساني كارآمد 

 

 1. انجام فعاليتهاي پژوهشي توسط گروه

 • تدوين طرحهاي پژوهشي بر اساس اولويتهای پژوهشی

 • چاپ مقالات حاصل از طرحهاي پژوهشي در مجلات معتبر داخلي و خارجي

 • ارائه مقالات بصورت سخنراني ، پوستر در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

 • برگزاري همايشهاي علمي پرستاري توسط اعضاي گروه

 • تأليف وترجمه كتب روانپرستاري توسط اعضاي گروه

 

 1. آموزش مداوم پرستاران فارغ التحصيل و شاغل توسط افراد گروه در قالب كارگاههاي آموزشي

 • برنامه ريزي آموزش پرستاران شاغل و فارغ التحصيل

 • اجراي برنامه هاي آموزش مداوم پرستاران با شركت اعضاي  هیئت علمی