۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

نام و تعریف رشته

 

رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی یکی از شاخه های رشته مامایی است که شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف سلامت روانی زنان در دوره های مختلف زندگی زنانگی آنهاست. هدف این رشته تربیت فارغ التحصیلانی است که در حیطه های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در حیطه حرفه ی مامایی به ارائه خدمات مشاوره ای در محدوده اختیارات تعیین شده برای این رشته بپردازند. همچنین، در صورتی که تشخیص دهند بیمار نیاز به درمان های تکمیلی دارد، او را به پزشکان متخصص ارجاع می دهند.

 

نقش و وظایف دانش آموختگان

 

1. انجام ارزیابی های لازم مرتبط با مشکلات سلامت روان در دوران بلوغ، باروری (بارداری، جنسی، تنظیم خانواده، سقط، قبل از ازدواج، قبل و بعد از بارداری، مراقبت از نوزاد و کودک و شیردهی)، یا ئسگی و پس از آن. جهت ارائه مشاوره دانش آموختگان این رشته در حیطه های روانپزشکی، زنان، ژنتیک و روانشناسی بالینی دخالت نمی نمایند.

2. ارائه آموزش و مشاوره فردی یا گروهی به گروه های هدف برای تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکلات روانی مرتبط با سلامت همراه با تفسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده و در صورت لزوم ارجاع به موقع آنان

3. تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان جامعه از طریق مشاوره به منظور توسعه بهداشت باروری و ارتقای شاخص های سلامت

4. کمک به اجرای اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، در جهت ارتقای سلامت دختران و زنان ، همکاری و ارائه بازخوردها به مراجع مسوول

5. برقراری ارتباط و همکاری موثر و حرفه ای با بخشهایی که بر سلامت جسمانی و روانی زنان موثرند

6. طراحی و اجرای مداخلات در حیطه اختیارات مربوطه به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی

7. موزش به مراجعین و سایر کارکنان و اعضای تیم سلامت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته ارشد مشاوره در مامایی

8. همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی فردی، سازمانی، بین بخشی، بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مشاوره در مامایی