۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ بهمن

تاریخچه

 

این دانشکده در سال ۱۳۴۱ توسط اداره کل بهداری استان کرمان با پذیرش ۱۸ دانشجو در مقطع معادل کارشناسی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود و اولین گروه در سال ۱۳۴۴ فارغ التحصیل شدند. ازسال ۱۳۶۱ با تغییر نام آموزشگاه به مجتمع آموزشی و پژوهشی، با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته های پرستاری، مامایی و هوشبری، اتاق عمل، بهداشت رادیولوژی و دوره یک ساله بهیاری فعالیت نمود. ازسال۱۳۶۲ با تغییر نام مجتمع آموزشی، پژوهشی به دانشکده پرستاری ومامایی رازی به کار خود ادامه داد و از سال ۱۳۶۴ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری و از سال ۱۳۶۵ کارشناسی ناپیوسته مامایی آغاز شد و سایر رشته های مرتبط از سال ۱۳۶۵ به دانشکده پزشکی انتقال یافتند. همچنین پذیرش دانشجویان شبانه پرستاری در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری از سال ۱۳۷۸ مورد تائید قرار گرفت.

 

از سال ۱۳۶۹ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شروع و تاکنون ادامه یافته است. همچنین پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پرستاری و فوریتهای پزشکی در مقطع کاردانی ازسال ۱۳۸۵ آغاز گردیده است.

 

مشخصات کنونی : دانشکده پرستاری و مامایی از بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در ساختمان جدید واقع در پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستقر گردیده است.