۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

 

 

مقدمه

 

پرستاری مراقبت های ویژه از دیرباز در سرفصل دروس دانشجویان پرستاری وجود داشته است. اما اولین دوره­ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در سال ۱۳۸۷ در برخی از دانشکده های پرستاری کشور از جمله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  برگزار گردید. گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه در سال ۱۳88 با هدف ارتقاي كيفيت آموزش نظري و باليني و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در حوزه مراقبت هاي ويژه در این دانشکده شكل گرفت. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس نظری و بالینی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا و راهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه و رساله هاي مقطع دكتري پرستاري می باشد. لازم به ذکر است، گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه همواره تعامل با سایر گروه های دانشکده پرستاری و بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان را مورد توجه قرار داده است.

 

چشم انداز گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

چشم انداز گروه مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت آموزش و خدمات پرستاری در حیطه مراقبت های ویژه در ۱۰ سال آینده عبارت است از:

 

1- ارتقاء آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

2- ارتقاء مهارت های بالینی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در بخش های مراقبت ویژه

3- ارتقاء مهارت های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در بخش های مراقبت ویژه

4- مشارکت فعالانه دانشجویان پرستاری مراقبت های ویژه و دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در طراحی و به کارگیری گایدلاین های مراقبت در بخش های مراقبت ویژه

5- ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری در بخش های مراقبت ویژه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

6- ارتقاء مهارت های کار تیمی و بین حرفه ای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه به منظور ارائه خدمت در بخش های مراقبت ویژه

7- مشارکت فعالانه دانشجویان پرستاری مراقبت های ویژه و دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در طراحی و به کارگیری برنامه های توانبخشی و مراقبت در منزل در بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت ویژه

8- مشارکت فعالانه دانشجویان پرستاری مراقبت های ویژه و دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در طراحی و به کارگیری برنامه های پیشگیری در ابتلا به بیماری های ویژه