۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

مقدمه

 

 پرستاری داخلی جراحی به عنوان رشته پایه و بنیادی در پیکره علم پرستاری سابقه ای معادل شکل گیری دانشکده های پرستاری دارد. در دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1369   پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش داخلی جراحی در دانشکده پرستاری مامایی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان  شروع شد و تاکنون ادامه یافته است. و راه اندازی گردیده است و  در سال 1391  به رشته  داخلی جراحی پرستاری تبدیل شد. همچنین  بیشتر اعضائ گروه  در تربیت دانشجو در مقطع دکتری پرستاری با پذیرش از سال 1385 مشارکت داشته اند. 

 

معرفی رشته

 

رشته پرستاری داخلی جراحی  پایه  علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول و مهارتهای پرستاری به انجام سلسله فعالیت هایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای حاد و مزمن با استفاده از علم روز پرستاری به تربیت نیروهای پرستاری و کار آمد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد.

 

فلسفه(ارزش ها و باورها)

 

 • انسان دارای کرامت، حرمت بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقای سلامت برخوردار می باشد.

 • رعایت عدالت اجتماعی حقوق یکسان با سایر بیماران در ارایه مراقبت های سلامتی به مددجویان روانی امری ضروری است.

 • حق مشارکت خانواده و مددجو در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.

 • برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در راستای تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.

 • دانش آموختگان این مقطع از توانمندیهای بالقوه خود در راستای قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود می باشند.

 

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )

 

اعضای هیئت علمی  رشته پرستاری داخلی جراحی  در راستای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است:

 

 • گسترش دانش پرستاری در حوزه داخلی جراحی  
 • پیشرو بودن در امر آموزش پرستاری داخلی جراحی  

 • سهیم شدن در تولید دانش پرستاری داخلی جراحی  

 • تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی  و بین رشته ای

 

رسالت (ماموریت)

   

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته، متعهد وکارآمد در راستای ارتقاء سطح سلامت در ابعاد جسمی روانی اجتماعی و معنوی  با حفظ ارزشهای معنوی و کرامت انسانی ، که  در سه حوزه پژوهش، آموزش و بالین متبلور می شود :

 

رسالت پژوهشی: تولید دانش نو و توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در ابعاد پرستاری در حوزه بین رشته ای و   در بین دانشجویانرسالت آموزشی: توانمند سازی دانش آموختگان پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های مراقبتی، آموزشی و توانبخشیرسالت بالینی: تربیت نیروهای کارآمد پرستار برای ارائه عادلانه  خدمات پرستاری به تمام اقشار جامعه، بیماران بستری، مراقبتهای پیگیر دربیمارستان و در منزل  در سطوح مختلف پیشگیری درمان و  توانبخشی و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه وارائه  بهترین خدمات مراقبتی

 

اهداف كلي  و ویژه رشته داخلی جراحی

 

تربيت نيروي انساني كارآمد پرستار در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

 • تربيت پرستاران كارشناس در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

 • تربيت  پرستار كارشناسي ارشد در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

 • تربيت  پرستار دکتری در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

 • افزايش سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه براي تربيت نيروي انساني كارآمدو  تولید علم