۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

 

انجمن علمی مامایی

 

 

نام انجمن: انجمن علمی مامایی

 

تاریخ تاسیس: بهمن ماه 1397

 

دبیر: زهرا بامروت

 

نائب دبیر: افسانه برخورداری

 

دبیر روابط عمومی : مهدیه سادات حسینی

 

اعضای شورای مرکزی :  شهرزاد محمدی, پریناز جهانشاهی، مائده زراعتکار، فاطمه حاجی لو

 

آیدی کانال اطلاع رسانی انجمن:       @midwiferykmu