۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

 

نشریه دانشجویی رازیانه

 

 

نشریه دانشجویی رازیانه به صاحب امتیازی دانشکده پرستاری و مامایی رازی از تاریخ 1393/05/26 با عنوان فرشتگان رحمت و به صورت گاه نامه منتشر می شده است. که نام این نشریه از تاریخ 1397/02/31 به رازیانه تغییر یافته است.

 

 

مدیر مسئول و سردبیر : جناب آقای بهروز کاظمی

 

 

 

برای مشاهده عکس اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده فایل اینجا کلیک کنید