۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 

انجمن علمی پرستاری

 

 

نام انجمن: انجمن علمی پرستاری

 

تاریخ تشکیل انجمن: بهمن ماه 1397

 

دبیر انجمن: بهروز کاظمی( ورودی 95)

 

نایب دبیر: سیدجمال الدین محمدی

 

دبیر علمی: فاطمه کشاورز

 

دبیر کمیته ها: فاطمه محمدی

 

دبیر مالی: سجاد رنجبر

 

دبیر روابط عمومی: نیما ریانی

 

آیدی کانال اطلاع رسانی انجمن:       @RSNA_KMU