۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

 

مجموعه منابع کتابخانه

 

 

کتابهای فارسی 10313 نسخه در 4268 عنوان
کتابهای لاتین 2548 نسخه در 2276 عنوان
پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری 454 نسخه
پایان نامه های دکترای پرستاری 41 نسخه
پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 22 نسخه
پايان نامه لاتين 5 نسخه
نشریات فارسی 96 عنوان
نشریات لاتین 24 عنوان
CD های فارسی 24 عنوان
CD های لاتین 137 عنوان
کتابهای الکترونیک لاتین 200عنوان

 

لازم به ذکر است که اکثر نشریات فارسی و لاتین روی کتابخانه الکترونیک دانشگاه در دسترس می باشند. 

 

نرم افزار کتابخانه

 

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی رازی بصورت هماهنگ با سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نرم افزار تحت وب آذرخش استفاده می کند. اساتید, دانشجویان و سایر استفاده کنندگان می توانند از طریق آدرس وب lib.kmu.ac.ir  به نرم افزار آذرخش دسترسی داشته باشند و منابع مورد نظر خود را در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی رازی و سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جستجو کنند.