۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

 

Midwifery skill lab

 

معرفی واحد

رسالت و اهداف

شرح وظایف

تجهیزات

تصاویر

اسلایدهای آموزشی

کارگاه ها

برنامه پراتیک