۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

مقدمه

 

رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و به کار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد. اهم این فعالیتها عبارتند از : فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی


تاریخچه

 

تاسیس گروه آموزشی روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  به سال 1369بر می گردد. رشته روان پرستاری تا سال 92 به عنوان گرایشی از رشته ارشد پرستاری مطرح بود و علاقه مندان صرفاً از طریق ورود به رشته پرستاری می توانستند وارد  این رشته شوند، به دنبال بازنگری برنامه های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری توسط وزارت بهداشت  و تبدیل گرایش های این مقطع به رشته های مستقل، از مهر 1393 این رشته به صورت مستقل در مجموعه رشته های ارشد علوم پزشکی به جذب دانشجو  پرداخته است.

 

هدف

 

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد

 

رسالت

 

هدف غايي گروه سلامت جامعه و روانپرستاري و مديريت در راستاي اهداف بلند نظام سلامت، ارتقاء سطح سلامت در همه ابعاد آن براي همه افراد جامعه است. اين گروه آموزشي با تربيت دانشجويان در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و آماده سازي آنها جهت ايفاي نقشهاي باليني، پژوهشگري و مديريت و رهبري  به تحقق اين رسالت بزرگ همت مي گمارد.

 

چشم انداز

 

گروه روان پرستاری موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است:
گسترش دانش روان پرستاری
پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری
سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری
تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای