۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

 

لطفا برای حضور در جلسات روی لینک جلسات کلیک کنید.

 

ردیف

جلسات

تاریخ برگزاری جلسات ساعت

لینک جلسات

1

 

جلسه کمیته

 

99/10/24 12:00 کلاس 409