۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
به نام خدا

دانشجویان و خانواده گرامی آنها که به کرونا مبتلا شده اید و حداقل یک ماه از مثبت شدن تست کرونای شما گذشته است.

از شما دعوت می شود که در هشت جلسه آموزش از راه دور و مجازی ( هفته ای دوبار و هر بار بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم) با محتوای استاندارد جهانی و کاربرد تکنیکهای بسیار موثر که توسط هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد شرکت کنید. هدف از این جلسات ارتقا وضعیت سلامت عمومی، کیفیت خواب و ذهن آگاهی شماست. حتی اگر مشکل واضحی در این زمینه ها احساس نمی کنید شرکت فعال در این جلسات بر سلامت روانی شما موثر است.

در صورتی که مایل به شرکت می باشید به بقیه سوالات پاسخ دهید و در نهایت گزینه ذخیره پاسخها را بزنید

 

نام : *
 
نام خانوادگی : *
 
کدملی : *
 
شماره تماس : *
 
سن : *
 
جنس : *

وضعیت تاهل : *


 

در صورتی که دانشجو هستید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

رشته تحصیلی :
مقطع تحصیلات :
 

در صورتی که دانشجو نیستید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

شغل :

تحصیلات :شهر محل کار/تحصیل : *
 
شهر محل زندگی : *
 
تعداد فرزند : *
 
تاریخ مثبت شدن آخرین تست کرونا (روز دقیق یادتون نیست تقریبی وارد کنید) : *
 
آزاردهنده ترین علامت شما در زمان ابتلا به کرونا چه بود : *
 
آیا بعد از مثبت شدن تست کرونا بستری شده اید : *

در صورت مثبت بودن سوال فوق چند روز بستری بوده اید(درصورت بستری نبودن عدد صفر را وارد کنید) : *
 
آیا واکسن کرونا زده اید (یک یا دو دوز) : *

اگر جواب سوال قبل بله هست نام واکسن چه بوده است : *
 
آیا کسی از افراد خانواده ای که با شما زندگی می کنند همزمان با ابتلای شما به کرونا، به کرونا متبلا شد : *

به بیماری های زمینه ای مزمنی مبتلا هستید : *
به بیماری های زمینه ای مزمنی مبتلا هستید(بغیراز موارد بالا ذکرکنید)(درصورت نداشتن بیماری دیگه ای عدد صفر را وارد کنید) : *
 
آیا به ماده یا داروی خاصی اعتیاد دارید : *

اگر به ماده یا داروی خاصی اعتیاد دارید(جواب بله هست)(ذکر کنید چه ماده ای درغیراینصورت عدد صفر را وارد کنید) : *
 
آیا مشکلات روانشناختی (مثل افسردگی، اضطراب و اختلال خواب و ...) قبل از ابتلا به کرونا داشتید : *

در صورت مثبت بودن سوال فوق نام ببرید (در غیراینصورت عدد صفر را وارد کنید) : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *