۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
غرفه پرستاری
اردوی جهادی
ایستگاه سلامت محرم
کمپین سلامت 1
کمپین سلامت 2
کمپین دیابت 1
کمپین دیابت 2
برنامه اطلاع رسانی کرونا
کمپین ایدز
کارگاه بخیه زنی
کارگاه CPR