۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۱۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر   

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

عنوان :  تاثیر ماساژ سوئدی بر سندرم درد، عملکرد شانه و کیفیت زندگی در زنان تحت ماستکتومی مراجعه کننده به مراکز آنکولوژی شهر کرمان در سال 1401-1402

 

 

استاد راهنما: دکتر مه لقا دهقان

 

 

استاد مشاور: دکتر پروین منگلیان / خانم منصوره عزیززاده فروزی / دکتر توری کالیناس

 

 

داور داخلی: آقای علیرضا ملکوتی خواه

 

 

داور خارجی: خانم دکتر فرخ زادیان

 

 

دانشجو: زهرا رستمی

 

 

رشته: پرستاری مراقبت های ویژه

 

 

روز: شنبه                     مورخ: 1402/09/11             ساعت: 10:00

 

 

محل برگزاری: سالن مداح